/PlanOptimaal

PlanOptimaal is onze unieke aanpak voor planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud komt in allerlei vormen voor: van prestatiegericht onderhoud tot resultaatgericht samenwerken. De huidige en gewenste situatie van het vastgoed, gecombineerd met uw wensen bepalen welke samenwerkingsvorm optimaal is. Met PlanOptimaal brengen we uw behoefte en technische staat van het complex in kaart. Hieruit volgt een optimale vorm van planmatig onderhoud dat past bij uw situatie en het gewenste resultaat.

Samen voor het optimale plan met de meeste impact

Met onze aanpak zorgen wij voor inzicht in het onderhoudsproces, zodat duidelijkheid over afspraken, verantwoordelijkheden en werkwijze ontstaat. Duidelijkheid zorgt voor een betere kwaliteit en het zorgt er tevens voor dat doelstellingen worden gehaald, met uiteindelijk kostenverlagend effect op de lange termijn.

Inventarisatie

Een goede samenwerking begint voor ons met het verzamelen van de juiste informatie, voorwaarden en behoeften, zodat we elkaar in de samenwerking kunnen versterken. Zo zullen wij bijvoorbeeld uw behoefte voor een cyclisch overstijgend plan inventariseren.

Planvorming

Op basis van alle beschikbare informatie wordt het optimale plan gemaakt. Wanneer aanvullende informatie nodig is voeren wij een Quickscan uit.

Aanpak

Uiteindelijk presenteren we het optimale plan in een plan van aanpak. Dit betreft een samenwerking op maat met duidelijke voorwaarden, expliciete rolverdeling en heldere verwachtingen.

Van basis tot resultaatgericht samenwerken

PlanOptimaal is kiezen voor de optimale samenwerkingsvorm. Steeds vaker kiezen onze opdrachtgevers voor Resultaatgericht Samenwerken (RGS). SW heeft ervaring in tientallen resultaatgerichte samenwerkingsverbanden en biedt voordelen zoals:

Regionale RGS teams die landelijk kennis delen
SW beschikt over regionale RGS teams die landelijk kennis ontwikkelen en delen. Wij werken volgens het RGS 7-stappen model, maar informeren u ook graag over onze ervaringen met vereenvoudigde RGS-introducties

Vakkennis en kunde
Binnen de SW Academy kunnen medewerkers permanent hun kennis opbouwen en uitwisselen. De tientallen resultaatgerichte samenwerkingsverbanden maakt dat we actuele kennis en ervaring kunnen combineren om tot een optimaal plan te komen.

RGS procesmanager
SW beschikt over een procesmanager die samenwerkingsverbanden ondersteund bij de introductie van de RGS methodiek.

Arnoud vertelt je graag meer over PlanOptimaal

Arnoud IJkema

/ Regiomanager Noord