/WoonBeter

WoonBeter is onze unieke aanpak voor groot onderhoud en renovatie

Groot onderhoud en renovatie kenmerkt zich door steeds complexere opgaven die vragen om een multidisciplinair aanpak. Met WoonBeter stellen wij de beste teams samen door de balans te vinden in het perspectief en de wensen van de bewoner, de opdrachtgever en de techniek. Het beste team voor een WoonBeter resultaat.

Een efficiënte aanpak voor meer rust in het proces en betere kwaliteit

Projecten zoals groot onderhoud en renovatie worden vaak technisch ingestoken. Wij geloven dat het in balans moet zijn. Wij zijn namelijk van mening dat ‘zachte’ thema’s zoals bewonerscommunicatie en de visie van de opdrachtgever minstens zo belangrijk zijn. Dit pakken we integraal aan voor renovatie en groot onderhoud, om zo het beste team te vormen met een balans tussen mens en techniek. Dit doen we met een efficiënte aanpak.

De klantvraag is het startpunt in onze aanpak

De bewoner is de belangrijkste stakeholder. Daarom leven we ons in en combineren vervolgens de behoefte van de bewoner met de vraag van de opdrachtgever binnen de thema’s verduurzaming, bewoonbaarheid en comfort het startpunt van groot onderhoud en renovatie.

Sturen op techniek en team
Vanuit de behoeftes van de bewoner en opdrachtgever weten we welke technische oplossingen passend zijn om de wensen en behoeften te vervullen.

Regie op uitvoering
We houden daarin de regie op de uitvoering en blijven de vooraf opgehaalde verwachtingen managen, met als resultaat een hoge bewoners beoordeling en een tevreden opdrachtgever.

Mark vertelt je graag meer over WoonBeter

Mark Krakers

/ Regiomanager Oost