Privacyverklaring

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij mogelijk van u ontvangen:
A. Naam en adresgegevens
B. Contactgegevens
C. Bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen, het werk uit te voeren en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij houden uw gegevens in ieder geval in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan en nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

In het geval dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren, zullen wij uw gegevens langer in ons bezit houden.

SW heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden geen Bijzondere Persoonsgegevens nodig en zal deze gegevens bij verstrekking niet accepteren.

Indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan gebruiken wij daarvoor de gegevens genoemd onder A en B.

Wij zullen uw gegevens, indien noodzakelijk voor de uitvoering van het werk, slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Onze website maakt gebruik van cookies.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

U kunt hiervoor contact opnemen met:
SW Vastgoedverbetering
Dhr. Marc van Alst, controller
mvalst@swbv.nl / 0546 – 867 867

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.

Contact