/Wooncorporatie Portaal

Planmatig onderhoudsproject in Utrecht

Voor de complexen aan de Truman-, Adenauer- en Marshalllaan kreeg SW Vastgoedverbetering de vraag van Portaal om een onderhoudsadvies te maken. De onderhoudswerkzaamheden stonden gepland in 2024, maar moesten eerder uitgevoerd worden dan gepland. Uit de vele meldingen bij de servicedienst voor klachten en onderhoud bleek dat de voorgaande onderhoudswerkzaamheden ontoereikend waren om tot 2024 te wachten. Het uitgangspunt van dit advies moest zijn, dat het complex na de werkzaamheden zonder al te veel onderhoudsproblemen nog een cyclus mee kan gaan

 

Aanpak voor het juiste onderhoudsadvies

Om de uitgangspunten helder te krijgen, is SW in gesprek gegaan met Portaal. Om een goed beeld te krijgen spraken wij met verschillende afdelingen, zoals klachtenonderhoud, de wijkbeheerder en technisch projectleider. Vervolgens hebben we onderzoeken laten uitvoeren naar brandveiligheid, asbest, standleidingen en daken. Ook hebben we een eigen 0-meting uitgevoerd aan alle onderdelen van de gevel om te bepalen waar de gebreken liggen en om de kwaliteit van verschillende onderdelen te beoordelen.

Op basis van de onderzoeken zijn de volgende adviezen uitgebracht : de standleidingen moesten aangepakt worden, voor het dak was een reinigingsinspectie met het herstellen van plaatselijke gebreken voldoende en we moesten brandveiligheidswerkzaamheden uitvoeren in de woning en algemene ruimtes, zoals het aanbrengen van brandwerende deuren en rookmelders en het brandveilig afwerken van leidingen en doorvoeren. De standleidingen worden gerelined. Hierbij worden speciale coatinglagen in de bestaande standleiding aangebracht, waardoor er een complete nieuwe binnenwand wordt gecreƫerd. Het grote voordeel van relinen is dat er geen hak- en breekwerk hoeft plaats te vinden. Aangezien deze werkzaamheden erg ingrijpend voor de bewoners zijn, worden er bewonersbegeleiders ingezet.

 

 

1960
Bouwjaar
RGS Portaal
150
Woningen

Werkzaamheden

 • Buitenschilderwerk;
 • Ondergrondherstel;
 • Herstel van beglazingsystemen: vervangen kitvoegen, aanbrengen neuslatten, vervangen glaslatten;
 • Reinigingswerkzaamheden: plafonds en vloeren inpandige balkons, gevels, goten, kunststof boeiboorden en kozijnen;
 • Coaten vloeren uitkragende balkons achtergevel;
 • Coaten buitengoten voorgevel;
 • Relinen van standleidingen;
 • Vervangen gietijzeren riolering voor PVC;
 • Uitvoeren brandveiligheidswerkzaamheden: aanbrengen van brandwerende deuren en rookmelders, brandveilig afwerken van leidingen en doorvoeren;
 • Binnenschilderwerk: trappenhuis, entree;
 • Inspecteren en reinigen daken.

Anna vertelt je graag meer over het project.

Anna de Wit

/ RGS planvoorbereider