Mark Faro over SW Samen

SW Samen is een onderdeel van SW Vastgoedverbetering waar een mengeling van leerling schilders, medewerkers met een WSW-indicatie en medewerkers die onder begeleid werken vallen werkzaam zijn. Mark is verantwoordelijk voor alle projecten van SW Samen van opname tot en met nazorg. Daarnaast begeleidt hij medewerkers met hun ontwikkeling en inzet voor SW Samen. Dit doet hij met behulp van jobcoaches en teamleider Bram van den Berg, die de directe aansturing op de projecten voor zijn rekening neemt.

Mark: “SW geeft mij de ruimte om van SW Samen een gedegen onderdeel te maken binnen SW”

Na de overname van het WSW bouwbedrijf Alreno in 2016 is er meer rust gekomen bij de medewerkers die nu onder SW Samen vallen. De onderhoudssector is anders dan in de nieuwbouw. Het werk is meer afgebakend en biedt meer structuur voor het personeel. Mark: “De rust in het bedrijf zelf is ook prettig. Er is doorlopend werk, ook in de winter, en een duidelijk beleid voor de aansturing van de jongens. Daarnaast vormen wij bij projecten van SW Samen een team met regulier personeel. Samenwerken met mensen die kundig zijn, schept ook rust. Daarom zijn we selectief in het aannemen van de juiste kandidaten en samenstelling van de ploeg(en) zodat het niet ten koste gaat van de jongens die we aan het werk hebben. Ons doel is om mensen mee te laten draaien in het reguliere werkproces, zodat zij volledig kunnen participeren in het arbeidsproces.”

Mark: “Kandidaten krijgen eerst een voortraject bij de schildersvakschool. Daar wordt gekeken of het er wel inzit. Daarna ga ik met ze in gesprek om te kijken of ze passen bij SW Samen. Zo ja, dan gaan we de uitdaging aan! De kandidaat wordt in de ploeg bij Bram geplaatst. Naar aanleiding van het voortraject geef ik bij Bram aan waar hij rekening mee moet houden of op moet letten, want het aansturen is per persoon anders. Ook krijgen ze een praktische opleiding op hun niveau om te kijken wat er nog meer in het vat zit. Soms moeten we iemand pushen en sommigen moet je afremmen. We streven naar het hoogst haalbare.”

/Mark Faro:

"Ons doel is om mensen mee te laten draaien in het reguliere werkproces, zodat zij volledig kunnen participeren in het arbeidsproces."

Mark neemt ons mee naar een project van zijn vaste opdrachtgever Woonconcept. Hij laat ons kennis maken met teamleider Bram van den Berg en een deel van het SW Samen team. Ook ontmoeten we hier Martin. Mark is bijzonder trots op zijn ontwikkeling. Mark: “Martin kwam bij ons vanuit de praktijkopleiding in Assen. Hij was erg in zichzelf gekeerd en liet zich tijdens de schoolperiode op zijn kop zitten. Toen we dat merkten hebben we contact met zijn ouders gezocht. Die hebben we daar een beetje mee op weg geholpen en in de loop van de tijd hebben we Martin gestimuleerd om wat meer voor zichzelf op te komen. Martin is inmiddels 40 jaar en werkt nog steeds in mijn team. Hij is een echte praktijkjongen. Voor hem is het belangrijk om een paar gestructureerde opdrachten te krijgen en hem constant bij de les te houden, want hij ziet van alles fladderen en vliegen. Maar als je dat weet, kan je hem prima aansturen. Martin is een rustige jongen die zich enorm ontwikkeld heeft.”

Bekijk hier het planmatig onderhoudsproject in Tuk

Meer weten over SW Samen? Mark vertelt je er graag meer over.

Mark Faro

/ SW Samen