/Woonconcept kiest voor sociaal ondernemen met planmatig onderhoudsprojecten door SW Samen

Planmatig onderhoud door SW Samen in Tuk

Woonconcept is vanaf 2008 vaste opdrachtgever van het team van SW Samen. Op basis van een raamovereenkomst en een prijzenboek heeft SW Samen een aantal complexen van Woonconcept toegewezen gekregen. SW Samen werkt met marktconforme prijzen en niet, zoals ten onrechte weleens in de markt wordt gedacht, voor lagere tarieven. Door goede scholing en begeleiding doet de geleverde kwaliteit niet onder voor dat van andere vastgoedonderhoudsbedrijven.

Op het project zorgt teamleider Bram van den Berg voor alle voorbereiding, zodat de jongens goed hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hij zorgt voor een schaftkeet en maakt alle materialen in orde. Ook checkt hij of de voorbereiding van de jongens aanvaardbaar is, zodat ze weer verder kunnen met de volgende stap van de werkzaamheden. Bram: “Ik denk zelf dat de kwaliteit juist bovengemiddeld is, omdat het werk wordt uitgevoerd zoals het aangeleerd is en goed gecontroleerd wordt.”

Werkzaamheden

  • Schilderwerk;
  • Glaswerk;
  • Timmerwerk;
  • Herstel houtrot;
  • Vervangen ramen, kozijnen, deuren en hemelwaterafvoeren ;
  • Herstel voegwerk.