/

Nieuwswaarde

Onderhoudsproject Schimmelpenninck in Rotterdam

Het Schimmelpenninck complex in Rotterdam is één van de onderhoudsprojecten van SW Vastgoedverbetering binnen de RGS-samenwerking met Havensteder. Projectleider John Treffers en bewonersbegeleider Ellen te Brake leggen uit wat voor positieve impact het project heeft op de bewoners.

“Het grootste onderdeel van dit project was het vervangen van houten kozijnen. Na inspectie bleken veel houten kozijnen in slechte staat te zijn. Om onderhoudsoverlast in de toekomst voor de bewoners te voorkomen, zijn deze vervangen door kunststof kozijnen. De kozijnen van de noordgevel zijn tevens voorzien van suskasten om geluidsoverlast van de drukbezochte weg aan deze zijde te reduceren”, aldus John Treffers. Hij vervolgt: “Het verwijderen van de asbesthoudende gevelbeplating gaf ons de kans om de nieuwe gevelbeplating gelijk te isoleren. Ook het vervangen van glas naar HR++ isolatieglas in alle woningen zal de bewoners helpen om hun energieverbruik te verminderen. We hebben ook de dakventilatoren vervangen. In de volgende fase van de renovatie zal de mechanische ventilatie in de woningen vervangen worden. Dit zal leiden tot een verbeterd binnenklimaat voor de bewoners.”

Ellen te Brake is de bewonersbegeleider op het project Schimmelpenninck. Volgens haar draait het bij een project voornamelijk om duidelijke communicatie en goed contact met alle betrokken partijen, zoals collega’s, partners, leveranciers en natuurlijk de bewoners. Door middel van een bewonersboekje, nieuwsbrieven en bijeenkomsten van de bewonerscommissie worden de bewoners over het project geïnformeerd en op hoogte gehouden van de voortgang. Ook zorgen Ellen en uitvoerder Richard van der Eerden ervoor dat er altijd iemand van SW Vastgoedverbetering op de bouwplaats aanwezig is als aanspreekpunt voor de bewoners. Ellen: “Ik begreep vanuit de bewonerscommissie dat de nieuwsbrief waarschijnlijk niet door heel veel mensen gelezen werd. Om extra aandacht aan de brief te schenken, heb ik deze samen met een pakketje bloembolletjes door de brievenbus gegooid. Ik heb hier erg veel leuke reacties op gehad.” 

Ook de positieve houding van de vaklieden heeft een positieve uitwerking op de bewoners. Volgens Ellen is de band van het bouwteam erg hecht. Ze werken samen en hebben een leuke en goede dosis humor met elkaar. Dit werkt ook aanstekelijk bij de ingehuurde partijen. Hierdoor is er openheid en toegankelijkheid naar elkaar toe en krijgen we leuke reacties dat het fijn samenwerken is met SW. “En het helpt om af en toe een zelfgebakken cake of een zak worstenbroodjes mee te nemen naar de bouwkeet”, glimlacht Ellen.

“Binnen SW Vastgoedverbetering vinden we het erg belangrijk dat de bewoners inspraak hebben binnen het project. Zo mochten de bewoners zelf de print uitkiezen van hun balkonhekken. Aangezien het complex dichtbij Dierentuin Blijdorp ligt, is er gekozen voor een dierenprint. Ook werd er met iedereen persoonlijk contact opgenomen om het moment voor de asbestsanering af te stemmen, omdat de bewoners 1,5 uur hun huis niet in of uit konden. Op deze manier kon er rekening gehouden worden met de thuiszorg en het uitlaten van de hond. Uiteindelijk moeten we het allemaal samen doen”, aldus Ellen te Brake.

Lees hier meer over het project