Aangename woonbeleving voor bewoners

Bij 43 huurwoningen aan ’t Hout, Het Vliet, De Wetering en De Geeuw in Drachten hebben wij naast het planmatige onderhoud, de woningen verduurzaamd, verbeterd en PV-panelen aangebracht. Met als doel een aangenaam woonklimaat en lagere energielasten voor de bewoners. Als RGS partner van Accolade hebben wij een onderhoudsplan voor deze woningen opgesteld voor de komende 10 jaar.

De RGS van Accolade

Binnen de RGS delen we en bouwen we op elkaars kennis en kunde. Deze efficiënte werkwijze resulteert in lagere proces- en onderhoudskosten en borgt de kwaliteit van het onderhoud. Daarnaast is worden bij Accolade en SW steeds meer stappen genomen op het gebied van verduurzaming en circulariteit. Zo worden bij dit project de woningen geïsoleerd met Isovlas.

 

Planvorming voor 10 jaar

2 jaar geleden begonnen planvoorbereider René en projectleider Marcel aan de voorbereiding van het project. Op basis van een rondgang bij de woningen, is een onderhoudsplan opgesteld met een gedegen (financieel) advies, hoe de woningen goed te onderhouden, te verduurzamen en te verbeteren. Na de toelichting van hun adviezen tijdens een complexsessie, zijn samen met Accolade de definitieve keuzes bepaald. Vervolgens zijn deze keuzes vastgelegd in begrotingen, waaronder een meerjaren onderhoud begroting, een activiteitenplan en een projectplan en kon het project overgedragen worden naar het uitvoeringsteam. Want naast een uitvoerige voorbereiding, is een goede uitvoering natuurlijk van groot belang voor het uiteindelijke doel: een tevreden bewoner!

43 woningen
RGS Accolade
Circulariteit

Werkzaamheden

 • Herstel voegwerk en scheurvorming in de gevel;
 • Reinigen dakafwerking uitbouw, gootbekleding, gevelbeplating en beglazing;
 • Schilderen buitenwerk;
 • Herstel houtrot;
 • Planken hekwerk balkon vervangen door Trespa;
 • Herstel houtwerk van de bergingen;
 • Vervangen zinkwerk van de dakgoten;
 • Vervangen mechanische ventilatie box door CO2 gestuurde box met CO2sensor in woonkamer;
 • Nieuwe dakdoorvoeren voor CV en MV;
 • Vervangen groepenkast meterkast;
 • Isoleren en netjes afwerken van kapconstructie;
 • Plaatsen van vlizotrap waar nodig;
 • Aanhelen zoldervloer;
 • Vervangen van dakraam;
 • Aanbrengen PV panelen.