Verbeteren en verduurzamen van 72 woningen in Veenoord

Vanuit de samenwerking VOC2047 heeft SW Vastgoedverbetering, in de periode oktober 2021 tot januari 2023, 72 woningen voor Woonservice in Veenoord gerenoveerd. Onder leiding van projectleider Seine van den Berg zijn bij deze woningen, verdeeld over 5 woningtypes, tijdens een natuurlijk onderhoudsmoment (gepland planmatig onderhoud) de eerste verduurzamingsstappen uitgevoerd. Deze maatregelen zijn gezamenlijk met de bewoners tot stand gekomen. Zo zijn bijvoorbeeld de kunststof kozijnen gerevitaliseerd, dit betekent nieuw HR++ glas, vervangen van het hang & sluitwerk en verbeterende kierdichting van kozijn op muur. Daarnaast zijn de daken van binnenuit geïsoleerd en zijn vloeren en spouwmuren waar nodig geïsoleerd. Het binnenklimaat van de woningen is verbeterd door verouderde CV ketels te vervangen voor nieuwe CV ketels en mechanische ventilatie aan te brengen.

𝙑𝙊𝘾2047

Vastgoed Onderhoud Combinatie 2047 is begin 2021 ontstaan tijdens diverse samenwerkingssessies van Woonservice en de vier Noordelijke marktpartijen Boekema, Wits, Lenferink en SW Vastgoedverbetering waarbij circulariteit centraal stond. VOC2047 heeft als doel: ‘Het optimaal realiseren van duurzaam vastgoedonderhoud’. Waarbij de partijen intensief gaan samenwerken, overgaan van projectmatig naar procesmatig werken, waarde willen toevoegen voor bewoners en kennis gaan bundelen op het gebied van innovatie, circulariteit, digitalisering. De VOC2047 is de komende jaren verantwoordelijk voor het verbeteren en onderhouden van een deel van het woningbezit van Woonservice.

Meer weten over VOC 2047?

Greep uit de werkzaamheden:

 • Voorbereiden werkzaamheden i.v.m. Wet Natuurbescherming;
 • Asbestsanering en herstel;
 • Isoleren dak van binnenuit;
 • Vervangen glas incl. ZR roosters, panelen en draaiende delen;
 • Verbeteren kierdichting;
 • Spouwmuurvulling;
 • Vloerisolatie;
 • Gevelherstel metselwerk;
 • Vervangen gevelbeplating;
 • Schilderwerk en houtrotherstel op enkele complexen;
 • Onderhoud en reiniging van kunststof kozijnen op enkele complexen;
 • Vervangen van verouderde CV ketels;
 • Aanbrengen van een MV-installatie.
72
Woningen
Veenoord
VOC2047