Woonservice en VOC 2047 werken samen aan verduurzaming

Woonservice en VOC 2047 werken samen aan verduurzaming

Deze week tekenden Bothilde Buma (Woonservice), Arnoud Ijkema (SW), Hans Boekema (Boekema), André Krikken (Wits) en Nis Baar (Lenferink) de samenwerkingsovereenkomst voor de Vastgoed Onderhoud Combinatie (VOC) 2047. VOC 2047 is begin 2021 ontstaan tijdens diverse samenwerkingssessies van Woonservice waarbij circulariteit centraal stond.

Over de samenwerking
VOC 2047 is een samenwerking van vier Noordelijke marktpartijen (SW, Boekema, Wits en Lenferink). De marktpartijen staan samen garant voor het verduurzamen van een deel van de woningen van Woonservice voor de komende jaren. Hierbij wordt intensief samengewerkt en dagen de ketenpartners elkaar continu uit om te verbeteren, te innoveren en de verduurzaming van sociaal vastgoed betaalbaar te houden voor nú en de toekomst. 

Na een intensieve periode van pilotprojecten, het samenstellen van werkgroepen en stuurgroepen is het tijd geworden om de samenwerking officieel te maken door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Wat zeggen de samenwerkingspartners ervan

Namens Woonservice Bothilde Buma: Wij vinden het belangrijk dat onze huurders goed en betaalbaar kunnen wonen, nu en in de toekomst. Daarom verbeteren wij woningen om ze energiezuiniger te maken. Dit is een grote opgave, zowel voor ons als voor onze marktpartijen. Wij geloven dat we door samenwerking, door het bundelen van kennis en kunde, deze opgave kunnen realiseren. Zodat onze huurders energiezuinig en betaalbaar kunnen wonen.

Andre Krikken, namens VOC 2047:”Wij geloven in onze samenwerking waarin we werken vanuit een gezamenlijke visie met heldere doelstellingen. Vanuit openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid.  We denken al  vroegtijdig mee in het proces. Hierbij zijn we altijd op zoek naar slimme, duurzame en innovatieve oplossingen. We dagen elkaar hierin uit en versterken elkaar. Zo maken we het verschil voor alle bewoners van Woonservice.”

Meer informatie

Meer informatie over de doelstellingen van VOC 2047 bij Woonservice? Check dan: