Van energielabel D naar A in 12 dagen

Begin 2022 kreeg SW Vastgoedverbetering opdracht van Woonbedrijf ieder1 om 166 woningen aan de van Vlotenlaan en Pieter Bothstraat in Deventer energiezuiniger en toekomstbestendig te maken. De doelstelling was om de woningen te laten voldoen aan de eisen van energielabel B. Om overlast zoveel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen om de werkzaamheden per blok aan te pakken. Na een verblijf van 12 dagen in de logeerwoning komen de bewoners thuis in een volledig geïsoleerd woning.

Lennart: “Het bijzondere van dit project is dat alles in bouwteamverband is uitgewerkt door SW samen met Woonbedrijf ieder1. Daarnaast hadden de bewoners, in vorm van een klankbordgroep, inspraak op de werkzaamheden. Door de plannen met de groep te delen, ontstond er draagvlak voor de hele buurt. Ook was er ruimte voor eigen inbreng. Zo zijn er naast het verfraaien van het trappenhuis, maatregelen getroffen om het geluid te reduceren. Kortom: het is het bouwteam gelukt om de wensen van de wooncorporatie én bewoners om te zetten in een plan. "

Aan de hand van 3 scenario’s hebben we bepaald wat het meest gunstig was voor Woonbedrijf ieder1.

Lennart: Ons renovatieteam heeft met behulp van de berekeningen van energiemeetbedrijf Innax bepaald wat voor energetische maatregelen er uitgevoerd moesten worden. Allereerst werden de huidige energielabels vastgesteld. Vervolgens hebben we 3 scenario’s uitgewerkt, waarvan de labels opnieuw berekend zijn. Aan de hand hiervan hebben we bepaald wat het meest gunstig was voor Woonbedrijf ieder1. Daarnaast zijn er in opdracht van het bouwteam diverse onderzoeken uitgevoerd. Er is onderzocht of de gevel sterk genoeg is voor het na-isoleren en er is gekeken of het riool nog voldeed. Ook werd er gekeken wat de aanpassingen van het gebouw voor invloed hebben op de flora en fauna. Daarom hebben we voor de gierzwaluwen en vleermuizen tijdelijke en nieuwe voorzieningen getroffen. We hebben met een blowerdoortest bepaald waar de luchtlekken in het gebouw zitten. Ook moest er, door de aanpassingen van het dak, een constructieve berekening en omgevingsvergunning aangevraagd worden.”

/Onze aanpak

Van label D-G naar A.

Door de niet geïsoleerde daken en vloeren, enkel glas en gebrek aan ventilatie varieerden de woningen van label D tot G. Sommige woningen hadden zelfs geen CV ketel, maar een gaskachel en een geiser in de keuken. Om tot het gewenste resultaat te komen, hebben wij besloten om de gehele schil te isoleren. We isoleren bergingen, vervangen en isoleren borstwering en brengen kunststof kozijnen met HR++ glas aan. We gaan zelfs het gehele dak vervangen. Daarnaast zorgen wij voor een gezonder leefklimaat in de woningen door het aanbrengen van CO2 gestuurde mechanische ventilatie.  Uiteindelijk komen de woningen zelfs gemiddeld  uit op energielabel A en hoeft in de toekomst hoeft alleen nog maar een stap gemaakt te worden met installatiewerkzaamheden om de woningen CO2 neutraal te maken.

/Een tevreden bewoner:

'Ik heb warmere voeten en minder tocht in huis.'

Lennart: ”Het uitdagende van dit project is de hoeveelheid en de doorloopsnelheid. De bewoners vertrekken met hun koffer naar de volledig gemeubileerde logeerwoning en komen na 12 dagen terug in een volledig geïsoleerde woning. Een bewoner mij vertelde dat hij na de renovatie warmere voeten en veel minder last van tocht had. Daar doe je het voor. “

Heb je vragen over dit artikel? Lennart geeft je graag meer informatie

Lennart Vlessert

/ Hoofd renovatieteam

Meer over dit project?

/ Woonbedrijf ieder1

Energetisch renovatieproject voor Woonbedrijf ieder1