Projectgebonden SROI, een gewin of een last?

Sinds 2011 heeft de overheid Social Return on Investment (SROI) als voorwaarde opgenomen bij aanbestedingen. Hans Wortelboer, Algemeen directeur SW Vastgoedverbetering, vraagt zich af of projectgebonden SROI wel de meest duurzame oplossing is voor deze kwetsbare groep.  

Ook woningcorporaties kiezen er steeds vaker voor om SROI op te nemen in hun aanbestedingstrajecten. Opdrachtnemers worden hiermee verplicht om een bepaald percentage van de aanneemsom te besteden aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van de opdracht. In de praktijk blijkt deze werkwijze echter lastig te monitoren. Daarnaast hebben kwetsbare groepen juist behoefte aan rust en continuïteit.

Projectgebonden SROI is lastig te monitoren en leidt niet tot vaste banen voor kwetsbare groepen

Vastgoedonderhoudsbedrijven voldoen aan de SROI door mensen met een SW-indicatie of Wajong uitkering aan te nemen voor de duur van een opdracht. Daarmee voldoen ze aan de verplichting, maar niet meer dan dat. De werknemers uit kwetsbare groepen ervaren een draaideureffect, omdat ze van het ene naar het andere project en opdrachtgever gaan. Daarnaast leidt deze aanpak tot hoge administratieve druk en lasten voor de opdrachtgever en opdrachtnemer.

PSO als invulling van de Social Return verplichting

Gelukkig is SROI steeds vaker de aanleiding voor bedrijven om mensen vast in dienst te nemen en ze daarmee echt een kans te geven. Door duurzaam in hen te investeren maken bedrijven echt verschil.

Door zich aan te melden voor het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen kunnen bedrijven hun inzet voor deze kwetsbare groepen vastleggen. De PSO brengt op bedrijfsniveau de verhouding in kaart tussen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal werkzame medewerkers. Hieronder valt zowel eigen personeel als personeel dat via uitbesteding van werk of diensten aan het werk is. Daarnaast wordt er gekeken naar persoonlijke ontwikkeling en wordt het doorlopen van een (positieve) leerlijn van de medewerkers gestimuleerd

Steeds meer gemeentes accepteren PSO als een volwaardige, alternatieve, invulling van de Social Return verplichting van ondernemingen en organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren. Ook bij wooncorporaties zien we nu de eerste stappen om PSO in te zetten als SROI-instrument.

Voordelen inzet PSO bij SROI:

  • PSO biedt kwetsbare groepen continuïteit en ontwikkelkansen in plaats van een draaideureffect.
  • Opdrachtgevers hoeven geen eigen meetmethodes voor inzet van doelgroepen vast te stellen. PSO doet dit.
  • Vastgoedonderhoudsbedrijven hoeven zelf niet bij te houden wie op het project heeft gewerkt, maar worden op uniforme, onafhankelijke manier beoordeeld.

Bij SW Vastgoedverbetering zijn wij blij met de ontwikkeling dat dat PSO steeds vaker geaccepteerd of zelfs verplicht wordt als invulling voor SROI. SW zet zich meer dan gemiddeld in voor de arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen en heeft zich afgelopen periode wederom gecertificeerd op hoogste trede van de PSO. Hiermee behoort SW tot de top 10% van organisaties in Nederland die kwetsbare groepen helpt aan duurzaam werk en mag zichzelf één van de sociaalste bedrijven in de onderhoudssector noemen. 

Vragen over dit onderwerp? Hans gaat graag met je in gesprek.

Hans Wortelboer

/ Algemeen directeur