Kluut/Winterkoninkje

SW verbetert door de kwaliteit te toetsen tijdens en na uitvoering van het gevelonderhoud.

Van Woningbouwvereniging Intermaris heeft SW de opdracht gekregen om een onderhoudsplan op te stellen voor 108 woningen in de wijk Kersenboogerd in Hoorn.
Binnen deze opdracht is afgesproken dat de woningen gedurende een periode van 15 jaar aan een vooraf bepaald prestatieniveau voldoen.

Om dit te kunnen garanderen is gekozen om twee maal een onderhoudsingreep op te nemen in deze periode. Door de toepassing van duurzame producten en een nieuwe kleurstelling kan dit behaald worden.
Om deze prestatie te kunnen garanderen worden periodiek kwaliteitsmetingen uitgevoerd om de conditie van het complex te monitoren. Er worden metingen tijdens, en direct na uitvoering van het onderhoud uitgevoerd. Ook tijdens en aan het eind van de onderhoudscyclus. Intermaris ontvangt van deze controles een rapportage waarin alle vastgestelde afwijkingen duidelijk zichtbaar zijn gemaakt.

Uit de, onlangs uitgevoerde, eerste controle tijdens de uitvoering kwamen al enkele verbeterpunten naar voren. Deze punten kunnen dan nog tijdens de uitvoeringsperiode worden aangepakt waardoor gevolgschade wordt voorkomen.
Hierdoor het totale onderhoudsniveau naar een hoger plan worden gebracht en de risico’s voor exponentiële kostenafwijkingen beter beheerst worden.

SW ziet deze werkwijze als een middel om gezamenlijk met de opdrachtgever te streven naar een betere beheersbaarheid van kosten en de kwaliteit van het vastgoed.