Exterio verduurzaamt woningen volgens n=1

In opdracht van woningcorporatie de Woonplaats worden honderden huurwoningen in de Achterhoek de komende jaren energetisch verduurzaamd. Exterio Vastgoedpartners, een samenwerking van vijf regionale onderhoudsbedrijven, waaronder SW Oost, is verantwoordelijk voor de werkzaamheden. In januari startte Exterio met de verduurzaming van de Achterhoekse woningen.

Herman de Lange, projectleider Exterio: ‘We adviseren bij het maken van de juiste energetische maatregelen en onderzoeken de technische haalbaarheid hiervan. Dat doen we voor iedere woning apart. Volgens het n=1-principe.’ Dit principe houdt in dat elke woning als een aparte entiteit wordt gezien. Uitgangspunt is dat de bewoner opdrachtgever is voor de maatregelen die in de woning genomen worden in plaats van de projectmatige aanpak die in deze sector gebruikelijk is.

Herman: ‘Deze werkwijze komt voort uit een intensieve onderlinge samenwerking waarin wij onze expertise op het gebied van planvorming, techniek, uitvoering, communicatie, logistiek, kwaliteitsbewaking en procesbeheersing samen hebben gevoegd. Door onze krachten te bundelen hebben woningcorporaties een aanspreekpunt en dankzij de ketensamenwerking kunnen we innoveren en kosten besparen. Samenwerking levert dus meer op dan de som der delen.’

Exterio Vastgoedpartners is een samenwerking van Van Heek te Hengelo, Hemink Groep te Borne, Lenferink te Lemelerveld, Gebr. Van der Geest te Enschede en SW Vastgoedverbetering regio Oost.

Op de foto: Nick ter Haar (l) en Herman de Lange (r).