/Een op maat protocol bij schademeldingen

Dagelijks onderhoud voor Uiterwijk Winkel Verzekeringen

SW Vastgoedverbetering wordt rechtstreeks ingeschakeld door Uiterwijk Winkel Verzekeringen wanneer er zich een schademelding aan het pand voordoet. In samenwerking met Uiterwijk Winkel Verzekeringen is een op maat protocol uitgewerkt voor het afwikkelen van de schademeldingen. Door SW wordt een schaderapportage opgesteld met een daarbij behorende gespecificeerde kostenbegroting. Na beoordeling en vaststelling schadebedrag vindt de uitvoering van de herstelwerkzaamheden plaats.

SW Vastgoedverbetering ontzorgt Uiterwijk Winkel Verzekeringen en de pandeigenaren direct wanneer er zich een schade voordoet. De nauwe samenwerking met Uiterwijkwinkel zorgt het ervoor dat een verzekeraar snel akkoord kan geven op een duidelijke schaderapportage en kostenspecificatie. Met onze ServiceDirect aanpak zorgen we voor een korte doorlooptijd in de uitvoering en worden de schades snel afgewikkeld.

Aad vertelt je graag meer over dit project

Aad Cornet

/ Manager ServiceDirect