Woonzorg Nederland tekent samenwerkingsovereenkomst met co-makers

Smits Vastgoedzorg, Wolters B.V., Hemubo en SW Vastgoedverbetering en woningcorporatie Woonzorg Nederland tekenen een samenwerkingsovereenkomst om te werken aan een resultaatgerichte aanpak in onderhoudsmanagement. Met deze aanpak krijgt Woonzorg Nederland meer grip op de kwaliteit en kosten van het onderhoud, wordt gewerkt aan de klanttevredenheid rond het onderhoud van een woning en wordt het onderhoudsmanagement naar een hoger plan gebracht. Door in te zetten op procesoptimalisatie en productoptimalisatie wordt een besparing op de kosten van het onderhoud gerealiseerd, waardoor er meer geïnvesteerd kan worden in de volkshuisvestelijke opgave van Woonzorg Nederland

Iedere euro telt bij het betaalbaar en beschikbaar houden van goede sociale huurwoningen voor ouderen. In 2017 wordt ruim 6 miljoen euro geïnvesteerd in het onderhoud van de woningen volgens de methode Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Zowel in de kwaliteit als in de kosten van het onderhoud is een optimalisatie mogelijk. Daarom gaat Woonzorg Nederland samen met vier co-makers, Smits Vastgoedzorg, Wolters B.V., Hemubo en SW Vastgoedverbetering aan de slag om een resultaatgerichte samenwerking te creëren in het onderhoudsmanagement. De vier co-makers beslaan samen bijna het gehele werkgebied van Woonzorg Nederland. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de partijen overeengekomen hoe zij de komende tijd de resultaatgerichte aanpak gaan realiseren, verder uitbouwen en samen tot een succes maken.