“WoonBeter is een groot succes”

WoonBeter maakt inmiddels al meer dan een jaar onderdeel uit van onze diensten. In dat  jaar is het uitgeroeid van concept op papier tot een succesvol onderdeel van SW. Mark Krakers, een van de initiatiefnemers van WoonBeter, blikt terug en deelt de  succesfactoren.

/Mark Krakers over een jaar WoonBeter

“Groot onderhoud en renovatie spelen een steeds grotere rol in ons dienstenaanbod. Vijf jaar geleden zijn wij ons in regio Oost gaan focussen op het binnenhalen van klussen rondom deze thema’s. We begonnen met opdrachten zoals het aanbrengen van  geluidswerende isolatie. Hoewel zo’n klus van 6 á 7 ton voor ons tegenwoordig geen enkel probleem is, was het toen nog een hele uitdaging. Omdat de projecten steeds groter en complexer werden, konden we niet langer op dezelfde manier blijven werken. Om die reden zijn wij twee jaar geleden gestart met de ontwikkeling van het WoonBeter concept. Het doel was om enerzijds aan (nieuwe) opdrachtgevers te laten zien dat wij dit soort groot onderhoud en renovatie projecten aankunnen, anderzijds om onze eigen werkwijze te verbeteren.” 

“Inlevingsvermogen in het project is de sleutel tot succes”

“Na een jaar kunnen we concluderen dat WoonBeter een groot succes is. De nieuwe werkwijze verschilt enorm van hoe we het eerder deden. De sleutel tot succes zit hem mijns inziens in het inlevingsvermogen in het project. Doordat we nu mensen aan tafel  hebben die zich goed kunnen inleven in het project, sluiten de oplossingen naadloos aan op de behoefte en de belangen van de opdrachtgever. Eerder bedachten we de oplossingen op voorhand zelf en nu is het project het uitgangspunt. De oplossingen  worden zoveel mogelijk integraal vanuit verschillende perspectieven beantwoord, dus niet alleen vanuit de techniek.

Dit is een van de veranderingen die het WoonBeter concept ons heeft gebracht.

Er zijn nog meer veranderingen

Oude werkwijze:
We hadden geen gestructureerde aanpak voor een tender en er was geen eigenaar van het proces. Dit zorgde voor een onrustig proces.

WoonBeter:
We hebben het proces stap voor stap omschreven. Dit zorgt voor houvast. Daarnaast wordt er voor iedere tender een tendermanager aangesteld die het proces begeleidt. Dit zorgt voor rust.

 

Oude werkwijze:
We hadden niet de juiste mensen aan tafel. Dit zorgde ervoor dat het team niet in staat was de juiste antwoorden te formuleren en het ‘erbij’ deed. Dit zorgde voor extra druk.

WoonBeter:
We zetten nu de juiste mensen aan tafel op het juiste moment. Dit kunnen vakmensen of projectleiders zijn, maar ook expertises die wij zelf niet in huis hebben, zoals circulariteit. Dit zorgt ervoor dat mensen toegevoegde waarde leveren wanneer het nodig is. Dit maakt het proces effectiever en leuker voor iedereen.

Oude werkwijze:
Er was geen layout, waardoor herkenbaarheid ontbrak. We bedachten bij iedere presentatie weer iets nieuws. Dit kostte veel tijd en energie.

WoonBeter:
Er is een vaste layout ontwikkeld, die we bij iedere tender als basis kunnen gebruiken. Dit zorgt voor professionaliteit en herkenbaarheid. Ook hoeven we het wiel niet continu opnieuw uit te vinden.

 

Oude werkwijze:
We waren niet zichtbaar en het ontbrak aan referenties.

WoonBeter:
Als we nu in gesprek gaan met een potentiële klant hebben we referenties en kunnen we in de praktijk laten zien wat we doen en waar we mee bezig zijn. Bij een corporatie waar we alleen schilderwerk doen kunnen we onszelf anders presenteren. Het draagt daarmee bij om ons imago van schilder te veranderen.

 

"In de toekomst willen we WoonBeter blijven doorontwikkelen en uitrollen in alle regio's"

"Als initiatiefnemer vind ik het natuurlijk mooi dat WoonBeter zo goed werkt, maar ik ben vooral trots op alle collega’s die ervoor hebben gezorgd dat het een succes is geworden. Het geeft een enorme voldoening dat we van toegevoegde waarde zijn en op grote schaal een positieve impact kunnen maken. We worden door partijen echt als volwaardig gezien. Hierdoor zit je anders aan tafel en dat geeft een enorme boost.  

Het is belangrijk dat we continu blijven doorontwikkelen en dat we het concept in de  toekomst ook kunnen uitrollen in de andere regio’s. Om de doorontwikkeling te stimuleren en omdat we weten dat ook onze concurrentie niet stil zit, komen we ieder kwartaal met een brede werkgroep bij elkaar om te werken aan WoonBeter. Zo zijn we bezig om onder WoonBeter subconcepten te ontwikkelen zoals “Badkamer in 1 dag”. Daarnaast helpen we waar nodig andere regio’s bij tenders. We zijn immers 1 bedrijf en hebben allemaal hetzelfde belang: een positieve impact maken!"

Meer weten over WoonBeter? Mark vertelt het je graag.

Mark Krakers

/ Regiomanager Oost