SW Relatiedag: circulair bouwen maakt de toekomst rond

Op 8 november werd door de vier noordelijke vestigingen van SW Vastgoedverbetering haar jaarlijkse SW relatiedag georganiseerd, dit jaar met het thema Circulariteit. Met een opkomst van 40 genodigden is de mooie en leerzame dag gestart bij AC Duurzaam bij het Alfa College in Hoogeveen. Tot aan de lunch was er een gevarieerd sprekers- programma over het Noordelijke innovatielab Circulaire Economie, innovatie met circulaire bouwproducten en het initiatief van de acht Drentse corporaties: Drenthe woon circulair. Aansluitend werd een rondleiding door de verbouwing van het schoolgebouw Alfa College gegeven waar circulariteit in de praktijk wordt toegepast.

Na de welverdiende lunch werd het programma doorgezet met “het nieuwe slopen”. Door Bork Recycling werd uitleg gegeven over het thema circulariteit tijdens het sloopproces. Aansluitend hebben wij een bezoek gebracht aan de circulaire Hub in Hoogeveen en vervolgens zijn wij met CO2 en stikstofvrij vervoer richting de Bork locatie in Stuifzand gereisd. De dag werd afgesloten met een “circulair diner” in bistro Koetshuis.

Aan alle aanwezigen bedankt voor de komst!

Binnenkort volgt er een uitgebreider verslag van deze mooie dag op onze website.