SW ontvangt Keurmerk Beste Werkgever

De positieve uitslag van het in het afgelopen jaar door Effectory uitgevoerde medewerkerstevredenheid onderzoek, krijgt nog een vervolg. Effectory vergelijkt de uitslag van vastgestelde vragen met de benchmark. Die benchmark bestaat uit 10 aan onze sector gerelateerde bedrijven.

Vervolgens worden de uitslagen op de vastgestelde vragen eens per jaar met elkaar vergeleken om zo te bepalen wie tot de beste werkgevers van de sector behoort. Binnen de sector Profit behaalt SW Vastgoedverbetering hierbij het keurmerk Beste Werkgevers.

Over Beste Werkgevers

Beste Werkgevers van Effectory en Intermediair is Nederlands grootste en meest betrouwbare keurmerk voor goed werkgeverschap. Jaarlijks beoordelen meer dan 400.000 medewerkers meer dan 300 werkgevers.