Schilderen in oefenhuis

Hoe kom je aan goede schilders als er al een tekort op de arbeidsmarkt is? Een vraag waar werk-leerbedrijf Avres, samen met uitzendbureau Meestersgilde en SW Vastgoedverbetering regio Zuid een antwoord op zochten. De oplossing is even simpel als doeltreffend: geef goed gemotiveerde werkzoekenden de mogelijkheid het vak te leren.

Begin maart startten acht schilders in spé met hun opleiding. Het gaat om een groep mensen uit de sociale werkvoorziening en mensen met een uitkering. Onder hen enkele statushouders. De opleiding vindt plaats op een bijzondere locatie. Lege huurhuizen, slooppanden. De oefenhuizen zijn beschikbaar gesteld door woningcorporatie Poort 6 in Gorinchem.

Keuken als leslokaal
Maickel Verschuur van SW Vastgoedverbetering is de leermeester van de cursisten. Hij leert de aankomende schilders de beginselen van het vak. De voormalige keuken van een van de sloophuizen fungeert vijf weken lang als leslokaal. Op tafel liggen allerhande schildersbenodigdheden; kwasten, verf- en kitspuiten, schilderstape en schuurpapier. Maickel legt geduldig uit en de schilders in spé luisteren aandachtig. Daarna is het tijd om aan de slag te gaan. Zowel het binnen- als het buitenschilderwerk komt tijdens de opleiding aan bod. De trap wordt geschuurd en geschilderd, de kozijnen en paneeldeuren krijgen een nieuwe verflaag en ook de muren worden dekkend behandeld. Het buitenwerk bestaat vooral uit houtrotsanering en het kaal maken van kozijnen.

Nieuwe kans op werk
Als de cursisten na afloop alle onderdelen goed gedaan hebben, ontvangen ze een certificaat. Dit biedt perspectief voor een vervolgtraject en intermediair Meestersgilde zal de schilders dan ook helpen en begeleiden bij lokale schilder- en onderhoudsbedrijven. Maickel Verschuur: ‘Het is een prachtproject. We geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans op werk. In het project is er vooral aandacht voor de voorbereidende schilderwerkzaamheden. We geven ook aandacht aan veiligheid op de werkvloer en aan onderlinge communicatie. Deze acht mensen zijn echt gemotiveerd en hebben ontzettend veel zin om straks in de echte praktijk aan de slag te gaan.’

Lees ook het artikel in het AD