Samen dichten we de afstand tot de arbeidsmarkt

SW Vastgoedverbetering is een van de grootste bedrijven in de schilders- en vastgoedonderhoudsbranche. Met elf vestigingen heeft het landelijke slagkracht. Een opvallende afdeling binnen hun organisatie is SW Samen in Emmen, dat uitsluitend mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inzet en hen zo een volwaardige werk- en leerplek als schilder biedt. “We laten zien dat een commerciële bedrijfsvoering prima is te combineren met sociale doelstellingen.”

Hercertificering PSO Trede 3

In de schilders- en vastgoedonderhoudssector is SW Vastgoedverbetering al jarenlang een van de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen. Het werd begin mei gehercertificeerd op de hoogste trede (Trede 3) van het TNO-kwaliteitskeurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen.
Lees meer over ons PSO certificaat

Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat SW in alle vestigingen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

Op dat gebied is SW Samen het ‘kroonjuweel’ binnen de SW Groep. Deze vanuit Emmen opererende BV zet uitsluitend mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in en biedt hen zo een volwaardige werk- en leerplek als schilder. Het zijn personen met een arbeidsbeperking of die met psychosociale problemen kamp(t)en. “We hebben momenteel acht werknemers in dienst.

Doel is om dit aantal uit te breiden naar zo’n twaalf schilders”, vertelt leidinggevende Mark Faro van SW Samen. “Naast schilderen en behangen, zetten we ook glas, voeren we houtrotreparaties en kleinschalig timmerwerk uit. Ons bedrijf opereert hoofdzakelijk in de eigen regio die zich uitstrekt tot maximaal een uur reizen vanaf Emmen.”

Social return

Algemeen directeur Hans Wortelboer van de SW Groep knikt. “Mark en een gespecialiseerde jobcoach begeleiden de werknemers binnen SW Samen en bekijken onder andere welke bijscholing ze kunnen volgen via de Schildersvakopleiding Assen. Op het werk zelf worden ze dagelijks aangestuurd door een ervaren meewerkend voorman. Dat loopt prima.”

“De geleverde kwaliteit doet niet onder voor dat van andere schildersbedrijven. Opdrachtgevers zijn daarom tevreden. SW Samen werkt met marktconforme prijzen en niet, zoals weleens ten onrechte in de markt wordt gedacht, voor lagere tarieven. Wie de opdrachtgevers zijn? Onder andere bedrijven, particulieren en gemeenten.”

Een goede klant is bijvoorbeeld woningcorporatie Woonconcept, die huurwoningen heeft in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland en Assen. Deze organisatie maakt, volgens Wortelboer, serieus werk van ‘social return’ en doet daarom vaak een beroep op de schilders van SW Samen.

Hetzelfde geldt voor de Drentse gemeente Westerveld. “We zien in de uitvraag van veel opdrachtgevers een groeiende belangstelling voor uitvoerende bedrijven die het keurmerk PSO Trede 3 bezitten”, zegt Wortelboer. “Ook onder bedrijven en particulieren vind je veel vaste klanten van ons. Zo doet bijvoorbeeld de beroemde kunstgalerie Wildevuur in Hooghalen standaard een beroep op SW Samen”, vult Faro aan.

Voorgeschiedenis
De voorgeschiedenis van SW Samen in het kort. Alreno Bouw en Schilders werd in 2007 opgericht in Beilen en was een fusiebedrijf van drie sociale werkvoorzieningen. Hier werkten 25 mensen, waarvan de schilders werden aangestuurd door Mark Faro. In 2015 wilde de eigenaar, werk-leerbedrijf Alescon, Alreno Bouw graag afstoten omdat het te klein en kwetsbaar zou zijn om zelfstandig verder te gaan.

SW Vastgoedverbetering besloot het bedrijf over te nemen en er een zelfstandig opererende dochteronderneming van te maken. “We wilden onze bouwkundige capaciteit in het Noorden graag uitbreiden en de filosofie achter Alreno paste goed bij ons klantensegment”, legt Wortelboer uit.

Met de inzet van meer werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, leverde SW ook een bijdrage aan het sociaal akkoord dat tussen de werkgeversorganisaties, vakbonden en het Rijk was gesloten. Dit akkoord moest er toe leiden dat er veel meer banen voor mensen met arbeidsbeperking werden gecreëerd.

Door de overname bleef werkgelegenheid voor de 25 werknemers van Alescon met een afstand tot de arbeidsmarkt behouden. “Vorig jaar hebben we besloten tot een verdergaande integratie van Alreno Bouw in SW”, zegt Wortelboer. “Het bouwkundige personeel werkt nu hoofdzakelijk in onze SW-vestiging Hoogeveen, dat onderhoud en energetische renovatie als specialismen heeft. Die overgang is prima verlopen.”

“De schilderstak van Alreno Bouw hebben we de nieuwe naam SW Samen gegeven en opereert nu als zelfstandig organisatiedeel vanuit Emmen, waar het bij de bestaande vestiging SW Emmen is ingetrokken. Beide ondernemingen opereren onafhankelijk van elkaar en hebben ieder hun eigen opdrachtgevers, al is er ook wel enige overlap. En soms, als het zo uitkomt, schuift SW Emmen weleens een klus door naar SW Samen.”

Praktijk

In het kader van de Participatiewet krijgt SW Samen via gemeenten regelmatig nieuwe aanwas van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “We nemen ze direct mee naar een project want in de praktijk leren ze het schildersvak het snelst. Vaak zie je dan meteen of ze het in de vingers hebben. Blijkt dat niet het geval, dan melden we dat eerlijk en nemen we weer afscheid van elkaar.”

“Ook komt het voor dat nieuwelingen enthousiast bij ons aan de slag gaan, maar na pakweg een half jaar afhaken omdat het werk hen toch tegenvalt. Mijn ervaring is dat wanneer iemand hier twee jaar heeft gewerkt, hij nooit meer weg wil. Ze ontwikkelen zich bij ons tot vakmensen”, zegt Faro glimlachend.

Wortelboer is blij dat SW Samen in de regio niet als een sociale werkvoorziening maar als een volwaardig schildersbedrijf wordt beschouwd. “We werken gestructureerd, leveren kwaliteit en komen afspraken goed na. Alleen het werktempo kan iets lager liggen dan bij reguliere schilders.”

Van de huidige acht personeelsleden staan er vier op de payroll van SW, de andere vier zijn gedetacheerd vanuit het Drentse leer-werkbedrijf Stark. “Als we het in werknemers zien zitten, beginnen we altijd met een jaarcontract en dat kan later worden omgezet in een vast contract”, zegt Wortelboer. “Met SW Samen laten we zien dat commerciële bedrijfsvoering prima is te combineren met sociale doelstellingen.”