Resultaatgericht samenwerken voor gevelonderhoud

Woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede is gestart met het resultaatgericht samenwerken (RGS) voor het gevelonderhoud van al haar woningen. Onlangs is de overeenkomst voor een langdurige samenwerking met tien ketenpartners getekend. SW Vastgoedverbetering is een van die partners.

Deze samenwerking draagt bij aan ‘duurzaam woongenot’ voor huurders. Daarnaast zorgt het voor toekomstbestendig vastgoed, waarbij De Woonplaats de kwaliteit van het gevelonderhoud op een zo duurzaam mogelijke wijze vergroot. Op lange termijn is er ook een reductie van kosten.

De overeenkomst heeft betrekking op het gevelonderhoud van ruim 19.000 woningen van de corporatie in met name Enschede en de (oost) Achterhoek. Hierbij zijn tien onderhoudspartners betrokken. De onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd worden zijn: buitenschilderwerk, vervangen van ramen, deuren, beglazing en eventueel zelfs kozijnen, het onderhoud aan hang- en sluitwerk, herstel van metselwerk, het vervangen van voegwerk en reinigingswerkzaamheden aan de voorkomende gevelonderdelen. Alle onderhoudspartners zorgen ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van de schil van de woningen wordt bewaakt. Dit doen ze door middel van tussentijdse inspecties.

De tien onderhoudspartners zijn: SW Vastgoedverbetering, De Variabele, Van der Veen Schilders, Palet Vastgoedonderhoud, Lammertink Vastgoedzorg, Hemink Groep, Wolters Vastgoedonderhoud, Gebr. Van der Geest, Wildvank Gevelspecialisten en Takkenkamp. Naast het verzorgen van het reguliere aanbod, denken de partners ook met De Woonplaats mee in scenario’s die de woningen en wooncomplexen verbeteren. Door steeds meer de samenwerking op te zoeken met andere processen verhoogt de woningcorperatie het woongenot en neemt de overlast voor bewoners af.