Professionalisering opdrachtgeverschap Mitros

5 comakers voor al het planmatig onderhoud

Op 13 juli sloot Mitros een intentieovereenkomst met 5 partijen die voor langere termijn alle planmatig onderhoud voor Mitros gaan uitvoeren. De opdrachten ter waarde van 12 tot 14 miljoen euro per jaar worden gelijk verdeeld onder de 5 partijen en dat gebeurt in onderling overleg. De  5 partijen concurreren niet meer met elkaar op prijs, maar werken samen met Mitros aan verbetering van de kwaliteit. De langjarige samenwerking vormt een goede voedingsbodem voor innovatie en procesoptimalisatie. Op deze manier werkt Mitros eraan om de beste sociale huisvester van Nederland te worden.

De vijf nieuwe comakers van Mitros zijn Rutges Vernieuwt, SW Vastgoedverbetering, Talen Vastgoedonderhoud, Wits Utrecht en Hagemans Vastgoedonderhoud. Deze vijf partijen gaan in ieder geval een jaar voor Mitros alle planmatig onderhoud uitvoeren. Het is de bedoeling dat daarna een nieuwe contractperiode volgt.

Professionalisering opdrachtgeverschap

Mitros professionaliseert op deze manier haar opdrachtgeverschap. Door een langere termijn van samenwerking af te spreken ontstaat er meer ruimte voor innovatie, het verbeteren van onderhoudsprocessen en voor meer aandacht voor de tevredenheid van huurders. Uiteindelijk profiteren de huurder en zijn huis hier het meeste van.

Selectietraject

Aan deze keuze is een gedegen selectietraject vooraf gegaan waarbij na de eerste selectie van de longlist er een shortlist van 11 partijen overbleef. Hierna volgde een marktconsultatie waarbij alle 11 partijen zijn bezocht door Mitros. Daarna is gevraagd of alle 11 partijen in een visiedocument en pitch konden aangeven waarom zij de juiste partij waren voor Mitros. Uiteindelijk leidde dit tot de keuze van deze vijf partijen.

Kwaliteit boven prijs

De vijf partijen zijn bevraagd op hun visie op de onderhoudsopgave die Mitros heeft, op hun ervaring hiermee en op hoe zij zorgen voor een hoge tevredenheid bij de huurders van Mitros én bij Mitros als opdrachtgever. Mitros heeft gezocht naar een goede mix van bedrijven die elkaar aanvullen. De prijs was tijdens de pitches nog géén selectiecriterium. Projectleider Valentijn Nouwens: “We hebben gevraagd wat ze Mitros gingen brengen, maar ook wat ze wilden halen. Elke partij moet een behoefte hebben om te leren en te ontwikkelen. We hoopten bij elk gesprek dat we verrast zouden worden en dat is soms zeker gelukt.”

Mitros kijkt uit naar de samenwerking en heeft grote verwachtingen van deze nieuwe rol als opdrachtgever.