SW behaalt opnieuw het VGO-keur

Recent heeft SW Vastgoedverbetering de uitgebreide audit van het VGO-keur weer succesvol doorlopen. Het VGO-keurmerk toont aan dat we in staat zijn om RGS werk (Resultaat Gericht Samenwerken) uit te voeren dat gebaseerd is op “de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken”. Daarnaast biedt het VGO-keur opdrachtgevers de garantie dat ze een samenwerking met een financieel valide onderhoudsbedrijf aangaan. In dit artikel leggen KAM manager Simone Bruins en RGS manager Marcel Middelhuis uit wat het VGO-keur inhoudt en hoe de audit is verlopen.

Positieve impact van het VGO-keur

Tijdens de audit wordt er getoetst op competentie, projecten, financiën en klanttevredenheid. Marcel: “Door een RGS samenwerking aan te gaan met een onderhoudsbedrijf met het VGO-keur blijft het vooraf besproken kwaliteitsniveau van het vastgoed gewaarborgd. Ook zorgt het voor beheersbaarheid van de kosten en heeft het positieve impact op de bewonerstevredenheid. “

Een nieuwe opzet van het VGO-keur

Het VGO-keur is sinds 2006 in bezit van SW Vastgoedverbetering. Dit jaar heeft Stichting VGO echter een nieuwe competentiescan ontwikkeld. De oude versie was onvoldoende meetbaar en er was ruimte voor interpretatie van de auditor. SW is een van de bedrijven die heeft deelgenomen aan de proefaudit om de nieuwe competentiescan te testen. Hierbij waren zowel certificerende instelling KIWA, Bestuur VGO, College van Deskundigen als SW Vastgoedverbetering aanwezig. Naar aanleiding van deze proefaudit zijn er nog enkele veranderingen doorgevoerd.

Het certificaat bestaat uit 4 disciplines: gevel, daken, installaties en interieur. Simone: “De opzet van het nieuwe keur maakt het moeilijker om alle 4 disciplines te behalen. Daarnaast zorgt de organisatiestructuur van SW ervoor dat iedere regio geauditeerd  moet worden. De competentiescan wordt in elke regio opnieuw doorlopen, waarbij alle regio’s voldoende moeten scoren. Per regio worden 3 projectdossiers geauditeerd die niet ouder mogen zijn dan 3 jaar. Bij aanvang van de audit zitten directie een auditor aan tafel over missie, visie, strategie en personeelsbeleid van SW, gevolgd door de competentiescans in alle regio’s.  Al met al een hele prestatie. SW is er dan ook trots op dat het gelukt is om het certificaat voor alle 4 de disciplines behaald te hebben.”

Voorbereiding op de audit

Om alle regio’s goed voor te bereiden worden er interne audits gehouden. Als procesbegeleider zorgt Simone dat voor iedereen de juiste documenten voor de audit beschikbaar zijn en collega’s weten wat er verwacht wordt. Daarnaast rapporteert Simone de verbeterpunten en monitort of deze worden opgepakt. Marcel beschikt over technische inhoudelijke kennis van RGS. Hij beoordeelt tijdens interne audits of de regio’s al voldoen aan de vraagstelling. Daarnaast vervult Marcel een adviserende rol voor zijn collega’s.

Om RGS binnen SW te optimaliseren is er na de audit in 2019 een RGS werkgroep ingesteld. Vanuit iedere regio is er een eigen RGS ambassadeur om input en draagvlak te creëren en een uniforme werkwijze te ontwikkelen. Marcel: “De RGS werkgroep heeft zeker een positieve impact gehad op het behaalde resultaat”.

SW blijft zich ontwikkelen voor het VGO-keur

Het VGO-keurmerk is altijd in ontwikkeling. De competentie scan kent daarom naast gewone competenties ook ontwikkelcompetenties. Tijdens de audit bleek dat SW de ontwikkelcompetenties reeds beheerst en binnen deze onderdelen van het VGO keur al de gewenste ontwikkeling heeft doorgemaakt. Simone: “Dit betekent echter niet dat SW stopt met ontwikkelen. Wij gaan de komende 3 jaar de samenwerking met onze ketenpartners optimaliseren. Dit doen we door de ketenpartners mee te nemen in opleiding en training ten aanzien van RGS. Marcel en ik blijven bijeenkomsten bezoeken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen VGO-keur. Tot slot blijven we ons eigen proces volgen en ontwikkelen gedurende de drie tussenliggende jaren.“

Wilt u meer weten over VGO-keur of RGS? Simone en Marcel vertellen je er graag over.

Simone Bruins-Wolda

/ KAM manager

Marcel Middelhuis

/ RGS manager