De ‘Proeftuin’ Zoetermeer

In 2019 heeft Vestia besloten haar opdrachtgeverschap en samenwerking op bouwkundig- en installatietechnisch gebied te professionaliseren. Een onderdeel van deze professionalisering is het inrichten van een ‘Proeftuin’ in Zoetermeer. De Proeftuin, is zoals de naam al zegt een proef waarin bekeken wordt of en hoe de RGS-werkwijze bij Vestia als organisatie past.

Voor de Proeftuin zijn diverse complexen in Zoetermeer geselecteerd, welke in 2020 tot en met 2023 planmatig en dagelijks onderhouden dienen te worden en zich verlenen voor de RGS-werkwijze. Na vaststelling van de complexen, dienden enkel nog de juiste opdrachtnemers te worden geselecteerd, welke bereid zijn deel te nemen aan de ‘Proeftuin’ en over ervaring op het gebied van RGS beschikken.

Na een uitgebreide selectieprocedure zijn SW Vastgoedverbetering en Hemubo hiervoor geselecteerd. Met name gezien de ruime ervaring op het gebied van RGS van beide partijen. SW zal samen met Hemubo en uiteraard Vestia de leidende rol binnen de verdere vorming van de RGS werkwijze van de Proeftuin op zich nemen. Ook zijn SW en Hemubo verantwoordelijk voor het onderhouden van de gevel en algemene ruimten van de Proeftuin complexen.

Voor ons betekent dit een verdere opvolging van de reeds lopende RGS samenwerkingen met Vestia en een bijdrage aan de verdere implementatie van RGS bij Vestia. Wij zijn trots en vooral dankbaar dat wij hieraan mogen bijdragen.