Een verbeterde veiligheidscultuur door hein

Simone is KAM-manager bij SW Vastgoedverbetering. Binnen haar functie zorgt zij ervoor dat bedrijfsactiviteiten op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu zo optimaal mogelijk verlopen. Sinds kort heeft SW een nieuw veiligheidsprogramma die de veiligheidscultuur binnen SW blijvend moet verbeteren. Het programma, genaamd hein, moet ervoor zorgen dat mensen zich bewust worden van onbewuste keuzes die gemaakt worden op het gebied van veiligheid.

Waarom de hein training?

SW Vastgoedverbetering is al jaren bezig om de veiligheid te waarborgen en te optimaliseren. In het verleden ging dit over voldoen aan de ArboWet of alleen over het VCA-certificaat en over het voldoen aan procedures. “Op een gegeven moment zitten de procedures ingesleten bij de vaklieden en gaan er toch af en toe dingen fout. De vraag is dan ‘Hoe kan dat?’”

Volgens Simone zit dat in het gedrag van de collega’s. “Om kleine fouten te voorkomen die grote consequenties kunnen hebben, is het belangrijk om de volgende stap te nemen; het veranderen van gedrag.”

Inhoud van de training

Het programma hein richt zich met name op cultuur- en gedragsverandering. Door hein gaan mensen uit alle hoeken van de organisatie anders kijken naar hun eigen gedrag en dat van hun collega’s. “Door verschillende trainingen worden de vaklieden bewust gemaakt van hun denkpatronen. Het interessante bij hein is dat er inzicht komt in de gewoontes die wij allemaal hebben. Ook op het gebied van veiligheid. In je hoofd worden onbewust keuzes gemaakt die ertoe leiden dat je nét niet op de meest veilige manier te werk gaat. Die leiden niet direct tot grote incidenten, maar ook kleine verkeerde beslissingen kunnen leiden tot onveilige situaties.” Ook het, met humor, bespreekbaar maken van onveilig werken komt naar voren in de training. “Een aanspreekcultuur is er wel, maar de details blijven wel eens onbesproken of de noodzakelijke actie blijft achterwege. Door het programma van hein train je om ook daarover het gesprek aan te gaan met je collega’s.”

Leerproces

Simone hoopt met het hein programma te bereiken dat collega’s hun onbewuste keuzes gaan herkennen en elkaar erop wijzen. “Het doel is om na de herkenning bewust verstandig te handelen.” Aldus Simone. Op dit moment zijn de vaklieden bezig met de eerste twee stappen van het vierdelige programma van hein, waar het ontdekken en leren van de werkmethode centraal staat. “De eerste twee stappen rollen we op dit moment uit in 25 sessies door heel het land, met name in de uitvoerende lijn. In de toekomst willen we dit breder trekken voor nieuwe medewerkers en het kantoorpersoneel.”

Slagen van de training

De training is voor Simone pas geslaagd als de training in de praktijk wordt toegepast. “Als ik constateer dat de vaklieden ‘heinmomentjes’ gaan inlassen, ben ik tevreden. Als die heinmomentjes vervolgens leiden tot het maken van juiste keuzes, dan is het helemaal geslaagd. Er zullen dan minder incidenten en onveilige situaties voorvallen.”