/

Jan-Ewout Bouwmeester;

“Bouwen in een weiland kan iedereen, maar in een bewoonde toestand moet je anders beredeneren.”

Jan Ewout: “Mijn passie voor bouwkunde is ontstaan nadat mijn moeder mij op mijn veertiende naar het bouwbedrijf van vrienden stuurde. Na de Havo ben ik naar het HBO gegaan. Daar heb ik eerst een jaar marketing management gestudeerd. Na een jaar ben ik geswichted naar technische bedrijfskunde en heb ik mij gespecialiseerd in bouwtechnische bedrijfskunde. Naast mijn studie ben ik bij het bouwbedrijf blijven werken. Ik heb ik daar altijd meegewerkt van op kantoor tot tegelzetten of slopen of opruimen of wat er maar voor handen kwam. Dat heeft mij veel inzicht gegeven in de praktijk en cultuur van de bouw. Dat is dus mijn basis: een mix van bouwkunde, financiën en alle bijkomende management zaken.

Bij renovatiewerken kom je bij iedereen thuis en heb je te maken met allerlei culturen. Dan komt mijn sociaal technische en mensenkennis goed van pas.

Na mijn studie heb ik  7 jaar gewerkt als calculator/planvormer bij een zelfontwikkelende aannemer. Waar ik altijd in bouwteam opdrachten gewerkt heb. Daar heb ik toentertijd ook de duurzaamheid op poten gezet. Ook heb ik me met procesverbetering beziggehouden door het integreren van een ERP systeem. Daarna ben ik op mijn 28e vertrokken naar Afrika. Ik heb 3 jaar in Angola gewerkt en 1 jaar in Senegal. Ik heb toen 4 jaar op internationaal niveau in de olie en gasindustrie gewerkt. Soms werkte ik met 20 collega’s uit 19 verschillende landen. Deze ervaring kan ik nu goed gebruiken. Bij renovatiewerken kom je bij iedereen thuis en heb je te maken met allerlei culturen. Ook heb ik in mijn functie te maken met alle lagen. Je zit met een opdrachtgever om tafel, maar loopt ook bij een bewoner binnen. Dan komt sociaal technische en mensenkennis goed van pas. Daar ben ik heel veel in gegroeid.

Het renovatieteam voert grootschalige projecten uit van bouwkundige en verduurzamende aard. Dat vraagt andere kennis en input.

Ik ben 4 jaren geleden gestart bij SW, als directeur van Alreno Bouw. Inmiddels is Alreno geïntegreerd binnen SW en is SW Samen ontstaan, een onderdeel van SW waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige werk- en leerplek aangeboden krijgen. In de tussentijd was ik ook gevraagd om te starten met het renovatieteam in regio Noord en had ik een groot project overgenomen van een collega die uitgevallen was. Dit heeft een tijdje parallel gelopen, omdat het integreren en afbouwen van Alreno langer duurde dan verwacht. Inmiddels is het renovatieteam Noord volledig ontwikkeld. In het noorden hebben we 4 vestigingen. Elke vestigingen heeft zijn eigen klanten, teams en projecten. Regelmatig zijn er projecten die van een bepaalde aard en status zijn. Deze zijn vaak te groot en geven een te grote belasting op zo’n vestiging. Deze worden dan opgepakt door het renovatieteam. Daarnaast is de aard van deze projecten vaak bouwkundig en op het gebied van verduurzaming. Dat vraagt ook een andere kennis en input. Het kan zijn dat we alleen het voortraject regelen. Dan doen wij  alleen de planvormingsfase. En het kan heel goed zijn dat wij het project tot de laatste stap volledig zelf doen. Dat heeft dan te maken met omvang, moeilijkheidsgraad of capaciteit.

Je kan wel denken: ik stop er gewoon een warmtepomp in, als je dan niks doet aan je jas, dan werkt het niet.

/ Jan-Ewout Bouwmeester

Ons renovatieteam bestaat uit de volgende functies: projectleider, calculator/planvormer, werkvoorbereider, uitvoerder en bewonersbegeleider. Wij denken vanaf het begin in concepten en dragen graag ideeën aan. Wij denken niet alleen aan bezuiniging, maar kijken ook naar het optimale product voor het totale eindresultaat. Met name op verduurzamingsgebied. Je kan wel denken: ik stop er gewoon een warmtepomp in, als je dan niks doet aan je jas, dan werkt het niet. Elk project verdient een bepaalde visie van wat past er. Je moet rekening houden met het type woning, de logistiek en het budget van de opdrachtgever. Soms kan het zijn dat een opdrachtgever het niet kan betalen om alles in één keer te uit te laten voeren. Dan gaan we de werkzaamheden opknippen en vandaar een goede basis neerzetten, waar je de volgende keer weer verder op kan voortborduren.

Natuurlijk kijken we ook naar wat er aan planmatig onderhoud moet gebeuren. Je kan wel alleen kijken naar verduurzaming, maar als het schilderwerk eraan toe is, dan ga je kijken hoe we dat kunnen integreren. Het maximale uit het concept halen voor het optimale budget voor mijn opdrachtgever vind ik de grootste uitdaging. Vooral met de combinatie dat we altijd bij mensen thuis komen. Ik zeg altijd: bouwen in een weiland kan iedereen, maar in een bewoonde toestand moet je anders beredeneren. Ook is een paar keer voorgekomen dat we op onvoorziene dingen stuitten en dat er wat moet gebeuren direct om actie vraagt. Dan moeten we snel met een plan komen, zodat dat we het werk kunnen integreren met de lopende renovatie. Ik ben er trots op dat het meerdere keren is gelukt om 40 % meer werk te verzetten dan we in de basis met elkaar hadden afgesproken en toch dezelfde einddatum hebben behaald.

Mijn insteek is altijd Trias Energetica. Je moet zorgen dat de vraag naar energie zo laag mogelijk is.

14 jaar geleden hield ik mij al bezig het ontwikkelen van concepten op het gebied van duurzaam bouwen. Door de aangescherpte wetgeving, werd er gekeken naar EPC’s en moest er zuiniger en luchtdichter gebouwd worden. Er kwamen meer warmtenetten en nieuwe installatieconcepten. Standaard was de gasketel met radiatoren de oude basis van een tussenwoning. Toen werd het vloerverwarming met lage temperatuur. Daarna kwam de douche WTW, de zonneboiler en de PV panelen. Deze zijn nu standaard, maar vroegen waren ze niet rendabel. Mijn insteek is altijd Trias Energetica. Je moet zorgen dat de vraag naar energie zo laag mogelijk is. Eerst de jas, dan de ventilatie en als laatste warmtevraag. Hiervoor zijn we altijd volledig gasgeoriënteerd geweest. Tegenwoordig zie je door stimulans van de overheid steeds meer warmtepompen. Zelf denk ik dat het niet verstandig is om volledig afhankelijk te zijn van wind- of zonne-energie. Ik denk dat voor de toekomst van Nederland beter is dat je een goed bestaand infranet onder de grond gebruikt waar we gas doorheen doen. Dan misschien geen aardas, dit kan ook waterstofgas zijn. Je hebt diversiteit nodig. Belangrijk is dat we daarin doorontwikkelen met elkaar. Het mooiste vind ik off the grid in combinatie met lokale oplossingen. Als er een rioolzuivering zit, afvalverwerker of tuinder in de buurt is, dan kan de buurt verwarmd worden met restwarmte. Ik ben bij een boerderij geweest die door mestvergisting 1200 woningen voorzag van gas. Dan heb je ook wel weer het gasnetwerk nodig.

Ik hoop dat de hele markt kennis gaat delen en een beetje afstand neemt van het concurrentie verhaal.

De afspraak in het Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Het is een hele uitdaging om dit te halen. Ik denk dat nu door de gascrisis iedereen echt wakker is. 2050 lijkt ver weg, maar als je kijkt naar het gehele woningbezit dan is dat een hele uitdaging en er zal met bepaalde dingen ook echt geholpen moeten worden en gestimuleerd. Ik denk dat we nog wel moeilijkheden krijgen met het aantal mensen die we nodig hebben om al het werk te verzetten. Hoe meer we moeten doen, hoe meer vakmensen we nodig hebben. Ik hoop dat de hele markt kennis gaat delen en een beetje afstand neemt het concurrentie verhaal. Met SW zitten we nu in een consortium, waarmee we samen met collegabedrijven voor één opdrachtgever aan één project werken. En dat delen we ook met elkaar. Ik denk dat daar de kracht ligt, om deze gezamenlijke opgave samen te doen.”

Wil je meer weten over het renovatieteam? Jan-Ewout vertelt je er graag over.

Jan-Ewout Bouwmeester

/ Hoofd renovatieteam / Projectleider renovaties