Afstuderen bij SW: Siem’s ervaringen en bijdrage aan circulariteit

Bij SW Vastgoedverbetering maken stagiairs een belangrijk onderdeel uit van het team en krijgen zij de kans om waardevolle ervaring op te doen. In dit artikel delen we de ervaringen van afstudeerstagiair Siem Bracke. Hij rondde zijn afstudeeropdracht, met als titel ‘Op weg naar een circulaire toekomst’, succesvol af. Een waardevol onderzoek dat past in de toekomstplannen van SW. Siem vertelt graag meer over zijn ervaringen en onderzoek in dit artikel.

/Ontmoeting bij het Fontys Career Event

Siem maakte kennis met SW Vastgoedverbetering tijdens het Fontys Career event, waar hij een gesprek had met Jeffrey. “We wisselden onze contactgegevens uit en later bracht ik een bezoek aan het kantoor in Waspik om de mogelijkheden voor afstudeeropdrachten te verkennen. Na dit bezoek vond ik een passende opdracht en besloot ik om mijn afstudeeropdracht bij SW Zuid te doen,” vertelt Siem.

Een circulair afstudeerproject
Siems afstudeeropdracht richtte zich op de invloed van circulaire materialen op de ecologische, sociale en economische duurzaamheid binnen de renovatie- en onderhoudssector. "Binnen dit project ontwikkelde ik tevens een tool die de impact van deze materialen op de genoemde duurzaamheidsaspecten evalueert. Deze tool maakt de algehele waarde van materialen zichtbaar, waarbij ze niet alleen op kosten worden beoordeeld, maar ook op hun bijdrage aan milieu en maatschappij," legt hij uit. Dit is essentieel om te kunnen voldoen aan de steeds strengere wetgeving vanuit de overheid
en om binnen de ecologische grenzen van onze planeet te opereren.

"Dit onderzoek sprak mij bijzonder aan, omdat ik de verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie zie als een cruciale en veelbelovende ontwikkeling."

Wat hem vooral aansprak, was de cruciale rol van de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. "Het gaf mij de kans om tijdens mijn studie intensief betrokken te raken bij deze belangrijke transitie en mij verder te ontwikkelen binnen dit thema dat veel potentieel heeft voor de toekomst," voegt hij toe.

De positieve invloed van SW
Siem benadrukt de warme ontvangst en de openheid van zijn stageplek. "SW heeft een zeer positieve invloed op mij gehad. Vanaf het begin werd ik met open armen ontvangen, wat ervoor zorgde dat ik me snel thuis voelde binnen de organisatie. Belangrijk was ook dat de collega’s van SW openstonden om mee te denken tijdens mijn onderzoek. Ik voelde me niet alleen een stagiair, maar echt onderdeel van het bedrijf," vertelt hij enthousiast.

Naast het werken aan zijn afstudeeropdracht kreeg hij ook de kans om verschillende beroepenvelden binnen het bedrijf te verkennen. "Ik heb deelgenomen aan diverse evenementen en dagen doorgebracht met projectleiders, wat zowel leuk als enorm leerzaam was. Dit alles heeft me geholpen om het bedrijf snel en grondig te leren kennen," zegt hij.

/Bijdrage aan duurzaamheid binnen SW

Siems afstudeeropdracht leverde waardevolle inzichten op op het gebied van duurzaamheid en circulariteit voor SW Vastgoedverbetering. “Ik heb een tool ontwikkeld die de impact van verschillende circulaire materialen evalueert op ecologische en economische duurzaamheid. Deze tool helpt SW om materialen niet alleen op kosten, maar ook op hun bredere impact te beoordelen. Door deze benadering kunnen ze beter inspelen op toekomstige wet- en regelgeving en de toenemende vraag naar circulaire materialen. Mijn onderzoek heeft SW voorzien van concrete handvatten en een toekomstperspectief voor het verder integreren van circulaire materialen in hun projecten,” legt hij uit.

"SW past circulaire principes toe, zoals het gebruik van biobased producten en heeft een circulaire werkgroep die zicht richt op het implementeren van deze duurzame praktijken. Dit laat zien dat SW niet alleen bezig is met vastgoedverbetering, maar ook met het creëren van een duurzamer bestaan voor ons allemaal."

Maatschappelijke impact van SW
Tijdens zijn stage zag Siem hoe SW werkt aan een duurzame toekomst. "SW past circulaire principes toe, zoals het gebruik van biobased producten, en heeft een circulaire werkgroep die zich richt op het implementeren van deze duurzame praktijken. Dit laat zien dat SW niet alleen bezig is met vastgoedverbetering, maar ook met het creëren van een duurzamer bestaan voor ons allemaal," zegt hij.

Veranderde kijk op vastgoedonderhoud
De ervaring bij SW heeft Siems kijk op de wereld van vastgoedonderhoud aanzienlijk veranderd. "Ja, mijn ervaring bij SW heeft zeker mijn kijk op de wereld van vastgoedonderhoud veranderd. Voordat ik bij SW stage liep, wist ik eigenlijk niet goed wat deze sector inhield. Tijdens mijn stageperiode heb ik echter veel geleerd en nu heb ik een goed beeld van de diverse aspecten van vastgoedonderhoud," legt hij uit.

Tijdens mijn stageperiode voelde ik me echt onderdeel van het team.

Op de vraag of hij SW zou aanbevelen als afstudeerbedrijf zegt hij volmondig ja. “Absoluut. Ik zou SW zeker aanbevelen als afstudeerbedrijf. Tijdens mijn stageperiode voelde ik me echt onderdeel van het team. Iedereen was bereid om me te helpen en mee te denken. Dankzij de inzet van zowel SW als mezelf hebben we samen een mooi eindresultaat bereikt, waar beide partijen erg tevreden mee zijn. Het was een fijne en leerzame ervaring, die ik iedereen zou aanraden,” zegt hij.

/Toekomstplannen na zijn stage

Hoewel Siem enthousiast is over SW, heeft hij besloten om zijn studie voort te zetten. “SW klinkt als een leuke plek om te werken, maar na zorgvuldig nadenken heb ik besloten om mijn studie nog even voort te zetten. Volgend jaar begin ik met de pre-master Strategic Management aan de Universiteit van Tilburg. Wie weet kruisen onze wegen zich in de toekomst alsnog op de werkvloer, maar voor nu blijf ik nog even in de schoolbanken.”