Loading

Meerjarenonderhoudprogramma

Meerjarenonderhoudprogramma

Zaan Primair: voor onderhoud SW B.V.

23 oktober 2015

Onderhoud aan de 28 openbare basisscholen van Zaan Primair wordt voor de komende drie jaar toevertrouwd aan onderhoud- en renovatiespecialist SW B.V. regio West. Op 15 oktober jl. ondertekenden Zaan Primair en SW B.V. de raamovereenkomst voor het meerjarenonderhoudprogramma.

Via een EMVI selectie is SW B.V. regio West als onderhoudspartner gekozen. Vooral kwaliteiten als een VGO certificaat, communicatieportaal en een uitgebreide kwaliteitsborging telden bij deze selectie mee. Bij het onderhoud ligt het accent op de preventief en curatief ondergrond herstel en schilderwerk met 10 jaar garantie. Dit alles op basis van de filosofie van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). RGS richt zich op resultaatafspraken over de kwaliteit van het te onderhouden pand, dus op dat wat nodig is om een pand in goede staat te houden. Met ingang van 1 november gaat SW aan slag.
Zaan Primair weet vooraf altijd hoe het vastgoed op peil wordt gehouden, door de jaarplannen die SW B.V. opstelt. De uitvoering van het onderhoud wordt beoordeeld op basis van de KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) die Zaan Primair heeft vastgesteld. Hiermee wordt de kwaliteit van het gehele proces (communicatie, uitvoering, levensduur) in de gaten gehouden.

800-2De heer Nico Persoon (voorzitter college van bestuur Zaan Primair) en de heer Michael Dienaar (directeur SW B.V. regio West) ondertekenden de overeenkomst voor de periode tot 2019. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de heren Luuk Houweling (Beleidsadviseur / Teamleider Huisvesting Zaan Primair) en Herman de Groot (algemeen directeur SW B.V.). Het EMVI proces is voor Zaan Primair begeleid door Anculus, mevr. Marloes Muskens MSc RE.

Voor meer informatie:
Michael Dienaar, directeur regio West
Telefoon: 06-51 83 07 28
E-mail: mdienaar@swbv.nl