Loading

Schilonderhoud RGS

Schilonderhoud RGS

Vlooswijk Terneuzen – Woonzorg Nederland

20 september 2017

Voor Woonzorg Nederland  starten we in september met de onderhoudswerkzaamheden aan de seniorenwoningen van complex Vlooswijk in Terneuzen. Het schilonderhoud van dit complex wordt als RGS project opgepakt en uitgevoerd. Onderdeel van de aanbieding is een meerjaren onderhoudsplan en kwaliteitsindicatoren die vooraf zijn vastgesteld. Na deze eerste onderhoudsperiode wordt via een nul-meting het uitgangspunt vastgelegd en kan via monitoring door de jaren heen de gezamenlijk bepaalde kwaliteitsnorm gehandhaafd worden.