Loading

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

09 maart 2017

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SW Vastgoedverbetering heeft onlangs Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op!

Dit betekent dat wij aangetoond hebben structureel op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage te leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Dit in tegenstelling tot wat vaak gebeurt: een lokale, projectmatige (dus tijdelijke) inzet.
Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat SW Vastgoedverbetering op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

De PSO is de landelijke norm voor sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben de PSO, in nauwe samenwerking met de markt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld.  De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij (meer) organisaties. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen door er bewust voor te kiezen om producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd.

PSO bij aanbestedingen met Social Return

PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. Over het algemeen kan een PSO-gecertificeerde organisatie met een bepaalde PSO-Trede, de volledige of een deel van, de Social return verplichting invullen. Uiteraard kan dit afwijken per specifieke opdracht of beleidskader.

Niveaus van de PSO prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus, te weten de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.