Loading

Woningverbetering – Arnhem

Woningverbetering – Arnhem

Woningverbetering – Arnhem

26 februari 2018

Van febr 2017 tot en met oktober 2017 zijn in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem 92 maissonnettes gerenoveerd aan de Voetiuslaan. Een grootschalige renovatie die ook op het gebied van verduurzaming van de woningen zijn uitwerking heeft gehad.

Wat hebben we gedaan?

Om de woningen te verbeteren op het gebied van isolatie, is een isolatiepakket aangebracht op het dak en is de spouwmuur gevuld. De kozijnen zijn vervanging en voorzien van tripple beglazing. Tevens zijn er koudebrug onderbrekingen aangebracht waar de betonnen elementen tot in de woningen doorstralen. Dit leverde bewoners een behaaglijker woning op. Ook omgevingsgeluid van het verkeer op de doorgaande weg waaraan de woningen grenzen is verminderd door de isolerende beglazing.

Het aanzicht van de wooncomplexen is verbeterd door het voegwerk te herstellen, de betonelementen van de balkons en onder de kozijnen te schilderen en de hekwerken van de balkons te schilderen. Bovendien zijn de schoorstenen volledig bekleed om inwatering te voorkomen en een juiste ontluchting te creëren. Dit leverde tevens een esthetische verbetering op. Bijkomend voordeel is dat nu ook geen duiven meer kunnen nestelen in de schoorstenen.

Ook binnen in de woning is veel gebeurd. Hier is de mechanische ventilatie volledig vernieuwd, wat tezamen met de roosters in de kozijnen een gezond binnenklimaat van de woning oplevert. Van ca. 25 % van de woningen zijn de badkamer, keuken en het toilet gerenoveerd. In woningen waar nog een gaskachel aanwezig was, hebben bewoners de keuze gekregen om over te gaan op Centrale Verwarming. Een aantal bewoners wilde deze aanpassing. Balkonvloeren zijn voorzien van nieuwe afvoerputjes met nieuwe HWA’s. Tevens zijn de balkonvloeren voorzien van een nieuwe coatinglaag.

De hal van de maisonnette woningen is voorzien van een compleet vernieuwd intercomsysteem met kleurenmonitor (videofoon). Tevens zijn alle woning verbeterd op het gebied van brandpreventie en is waar nodig asbest gesaneerd. Ook de algemene ruimtes van de complexen zijn opgefrist door het bestaande tegelwerk te egaliseren en te voorzien van een coatinglaag met Flakes (Flakes zijn spikkels op de basis kleur ). Verder zijn de trappenhuizen voorzien van geluidswerende maatregelen en betere verlichting in combinatie met rookmelders.

Bewonerscommunicatie

In dit proces zijn de bewoners intensief betrokken voor de keuze begeleiding. Verder was het onze taak om tijdig en volledig te voorzien in heldere informatie naar de bewoners. En hebben we de input van de bewoners ook weer verwerkt in de planvorming. Daarnaast zijn er warme opnames verricht door onze opzichter en projectleider.

Voor SW vroeg deze opdracht naast onze technische kennis en kunde ook belangrijke coördinerende en communicatieve vaardigheden met de betrokken ketenpartners en de bewoners.

De uitvoering heeft naar volle tevredenheid van bewoner en opdrachtgever plaatsgevonden.