/ Nieuwswaarde

Voorwoord Hans Wortelboer

/Voorwoord Hans Wortelboer

Beste relatie,

Met de zomer in het vooruitzicht en de zon die zich nu al rijkelijk laat zien, naderen we de vakantieperiode. Het mooie weer is goed voor het gemoed, maar ook prettig voor onze werknemers, die buiten aan het werk zijn voor onze klanten. En wie zomer zegt, die zegt reizen. Het zal niemand ontgaan zijn dat Schiphol kampt met een groot personeelstekort. De enorme wachtrijen voor de incheckbalies maken dit op een pijnlijke manier zichtbaar. Maar net als op de luchthaven, hebben wij in onze branche ook te maken met personeelstekorten. Bij SW zijn we daarom dagelijks bezig met het promoten van ons vakgebied. Want met je handen werken is iets heel moois en dat mag iedereen weten.

Vergrijzing

In onze branche hebben we te maken met een vergrijzing van het personeelsbestand. Dat komt mede doordat jongeren jarenlang is verteld dat de toekomst ligt op kantoor of in de tertiaire sector. Robotisering en automatisering zou ervoor zorgen dat er minder of geen handjes meer nodig zouden zijn in de bouw. Maar niets is minder waar. Voor de enorme onderhouds- en verduurzamingsopgave zijn gespecialiseerde vakkrachten essentieel. Wij proberen onze verantwoordelijkheid te nemen door jongeren tussen de 12 en 15 jaar te enthousiasmeren voor onze branche. We doen dit door hen het vak zelf te laten ervaren door middel van meeloopdagen en beurzen te organiseren. Ook besteden we aandacht aan zijinstromers en potentiële collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt door ze een begeleidingstraject aan te bieden. Dit doen we natuurlijk om ons eigen personeelsbestand met vaklieden op peil te houden, maar ook om de branche als geheel interessanter en sterker te maken. Want het overnemen van personeel van je buurman lost misschien het probleem van vandaag van één bedrijf op, maar de sector als geheel wordt hier niet sterker van. Bij SW willen wij een interessante werkgever zijn voor vaklieden. Wij doen dat door studieprogramma’s aan te bieden, de CAO aantrekkelijk te maken en mensen het gevoel te geven dat ze belangrijk voor ons zijn. En dat zijn ze, want zij trekken de kar en zij zijn het gezicht van SW.

Bij SW werken we hard aan de toekomst van ons bedrijf, maar ook de toekomst van onze branche. Het is iets wat we samen moeten doen en waar we allemaal onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Voor nu rest mij u een fantastische zomervakantie te wensen met hopelijk heerlijk weer en korte wachtrijen.

/ Hans Wortelboer