Loading

Havensteder

Havensteder

Havensteder Rotterdam kiest partners gevelonderhoud

24 november 2016

Onderhoud aan het vastgoed van Havensteder Rotterdam is voor de komende 14 jaar ondergebracht bij 6 partijen, onder wie SW Vastgoedverbetering. Op 8 november jl. is de raamovereenkomst getekend door de betrokkenen.

Havensteder Rotterdam stelt in haar missie de bewoner centraal en omringt zich graag met partijen die hier een efficiënte en zakelijke bijdrage aan kunnen leveren. Dit betekent onder meer samenwerken “met hart voor onze klanten”, aldus Havensteder. Om het vastgoed van de woningcorporatie en daarmee ‘het thuis’ van de bewoner de komende jaren toekomstbestendig en in goede conditie te houden, heeft Havensteder eerder dit jaar een selectieprocedure in gang gezet. Hierbij zochten ze naar een geïntegreerde samenwerking op meerdere disciplines. In het selectietraject zijn 6 partijen gekozen die zich de komende jaren inzetten voor het resultaat- en toekomstgericht onderhoud van de 45.000 woningen. De partners in dit onderhoudtraject zijn Willems, De Goede, Hoftijzer, Pasman, Rutges en SW Vastgoedverbetering.

Gelijkwaardigheid

De selectie is in gang gezet, omdat Havensteder een volgende stap in vastgoedonderhoud wil maken. Van beheersbaar onderhoud naar voorspelbaar onderhoud, een subtiel maar essentieel verschil in benadering. “Bovendien betreft het onderhoud energetische verbeteringen aan de woningen. Deze worden zo veel mogelijk gecombineerd met natuurlijke onderhoudsmomenten”, aldus Jan Baarends van SW. “We vinden elkaar niet alleen in kennis en kunde binnen dit partnerschap. Gelijkwaardigheid is een belangrijk en verstrekkend uitgangspunt binnen deze samenwerking. Niet alleen tussen de onderhoudspartijen onderling, ook tussen de partijen en Havensteder.”

Toonaangevende aanpak

Havensteder hanteert in hun complexstrategie de benadering op bouwdelen. Clustering van werkzaamheden is geen streven meer. Hierbij gaat het om een bouwkundig aanpak op momenten dat het echt nodig is. Het just-in-time onderhoud wil Havensteder vormgeven door het onderhoud van woningen op te splitsen naar bouwdelen. De verschillende bouwdelen zijn bijvoorbeeld: keuken/badkamer/toilet, dak, buitengevel, cv-installaties. Het ene bouwsegment kan sneller aan de beurt zijn dan het andere. Daarnaast worden de ‘natuurlijke’ momenten benut: woningmutaties en individuele verzoeken van bewoners.

Dat de aanpak verschilt van een traditioneel inspanningsgericht project, blijkt wel uit de opzet van onder andere de werkgroepen duurzaamheid, kwaliteit en automatisering. Alle partijen dragen bij aan een effectieve aanpak die controleerbaar is en bijdraagt aan het woon- en leefcomfort van de bewoners. Ieder heeft zijn aandeel in het werkelijk formuleren en welslagen van de nieuwe projectaanpak en realisatie ervan. De beginfase kenmerkt zich door de meer adviserende rol die de partijen aan elkaar tonen. Een goed doordachte aanpak wordt in enkele stappen vertaald naar een uitvoeringsplan. De ‘nieuwe’ strategie van Havensteder levert zowel de bewoner, Havensteder als de samenwerkingspartners veel voordelen op.