Loading

Gevelonderhoud in Utrecht

Gevelonderhoud in Utrecht

Gevelonderhoud in Utrecht

20 september 2018

Aan de Daalsebuurt in Utrecht wordt aan 27 woningen intensief gevelonderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden zijn twee weken geleden gestart en worden eind december afgerond.

SW Vastgoedverbetering heeft met opdrachtgever Mitros een RGS-raamovereenkomst. In 2017 is het voorbereidende traject van dit project gestart. Mitros heeft onderzoeken naar asbest en energetische verbeteringen uit laten voeren. Vervolgens heeft Geert van Essen, projectleider SW Vastgoedverbetering, de woningen geïnspecteerd op gebreken. Uit de steekproef kwamen vele gebreken naar voren. Om een goed totaalbeeld te krijgen, werd besloten een 100% houtrotinventarisatie uit te voeren. Uit deze inventarisatie bleek dat de kozijnen in zeer slechte staat waren. Dat, in combinatie met de aanwezigheid van asbestpanelen en enkel glas, was voor ons reden om te adviseren de kozijnen niet te herstellen maar te vervangen.

Omdat de woningen een inpandige badkamer hebben en geen goede ventilatie, is een mechanisch ventilatiesysteem toegepast met roosters in de kozijnen. Zo wordt de gevolgschade in de nieuwe kozijnen beperkt én wordt er ook een gezonder binnenklimaat gerealiseerd.

Op de begane grond wordt het glas vervangen in verband met het plaatsen van de ventilatieroosters. De kozijnen worden kaal gemaakt en opnieuw geschilderd zodat deze weer goed beschermd zijn. Ook de gevel was niet geheel ongeschonden. Door de grote dakvlakken die op een smalle hemelwaterafvoer aangesloten waren is er bij hevige regenbuien, die tegenwoordig steeds vaker voorkomen, veel voegwerk uitgesleten bij het overstromen van de goot. De hwa’s worden vergroot en het voegwerk wordt geheel vervangen.

Geert: ‘Het is prettig om mee te mogen denken en om samen naar efficiënte en duurzame oplossingen te zoeken. Vervanging lijkt in eerste instantie een duurdere oplossing dan herstellen, maar in de toekomst zullen de kosten afnemen. Daarnaast wordt met deze ingreep een gezonder leefklimaat voor de bewoners gecreëerd.